Onze praktijk > Welkom

 

Aan al onze patiënten,

In verband met de verspreiding van het coronavirus voelen wij ons genoodzaakt onze praktijk te sluiten voor niet spoedeisende behandelingen voorlopig tot en met 6 april.

Dit is in lijn met het advies van de tandheelkundige beroepsorganisaties KNMT, ANT en NVM. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus te remmen.

 Heeft u een afspraak tussen 16 maart en 6 april dan vervalt uw afspraak.  Komt u NIET naar de praktijk.

 Om de tandheelkundige spoed te kunnen waarborgen werken wij samen met de spoedopvang. Voor spoedeisende klachten kunt u tussen 09.00u en 12.00u telefonisch contact opnemen met de  praktijk. 06-48854504 bij geen gehoor is het regionale spoednummer 0900-82637456

Wat is spoed?

Onder spoed wordt verstaan:

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

 

Als we hierna weer groen licht krijgen kunt u weer afspraken maken, voor dringende spoedgevallen kunt u de spoed bellen op  0900-82637456

Tijdelijk is de webagenda niet beschikbaar.

Als u patient bent bij Tandartspraktijk Labroides, kunt u hier inloggen om een afspraak voor de periodieke controle te maken. Voor uitgevallen vullingen en pijnklachten dient u telefonisch een afspraak te maken.

 

                       

 

U kunt ook regelmatig stagiaires aantreffen, daar onze praktijk ook gecertificeerd is als opleidingspraktijk.

Wij beschikken  over een AED, die bij hartfalen een veel betere kans op overleven kan bieden. aed

Een tandarts is iemand die tandheelkunde gestudeerd heeft en dit vak in zijn volle omvang mag uitoefenen.

Na de studie tandheelkunde kan een tandarts zich in Nederland specialiseren tot kaakchirurg of orthodontist. In België kan hij zich specialiseren tot orthodontist of parodontoloog. In Nederland en België is voor een specialisatie tot kaakchirurg zowel het arts- als het tandartsdiploma vereist. Daarnaast zijn er tandartsen die zich hebben toegelegd op behandeling van tandvleesproblemen (tandarts-parodontoloog), het plaatsen van kunstwortels (tandarts-implantoloog), wortelkanaalbehandelingen (tandarts-endodontoloog) en kaakgewrichtsklachten (tandarts-gnatholoog).

Om in Nederland hun beroep te mogen uitoefenen moeten tandartsen zich registreren in het BIG-register. Ook moeten tandartsen op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsorganisatie. Tandartsen die niet aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie moeten zich individueel bij een klachtencommissie aansluiten. De twee beroepsorganisaties voor tandartsen in Nederland zijn de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).