Onze praktijk > Welkom

Als u patient bent bij Tandartspraktijk Labroides, kunt u hier inloggen om een afspraak voor de periodieke controle te maken. Voor uitgevallen vullingen en pijnklachten dient u telefonisch een afspraak te maken.

 

                       

 

U kunt ook regelmatig stagiaires aantreffen, daar onze praktijk ook gecertificeerd is als opleidingspraktijk.

Wij beschikken  over een AED, die bij hartfalen een veel betere kans op overleven kan bieden. aed

Een tandarts is iemand die tandheelkunde gestudeerd heeft en dit vak in zijn volle omvang mag uitoefenen.

Na de studie tandheelkunde kan een tandarts zich in Nederland specialiseren tot kaakchirurg of orthodontist. In België kan hij zich specialiseren tot orthodontist of parodontoloog. In Nederland en België is voor een specialisatie tot kaakchirurg zowel het arts- als het tandartsdiploma vereist. Daarnaast zijn er tandartsen die zich hebben toegelegd op behandeling van tandvleesproblemen (tandarts-parodontoloog), het plaatsen van kunstwortels (tandarts-implantoloog), wortelkanaalbehandelingen (tandarts-endodontoloog) en kaakgewrichtsklachten (tandarts-gnatholoog).

Om in Nederland hun beroep te mogen uitoefenen moeten tandartsen zich registreren in het BIG-register. Ook moeten tandartsen op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsorganisatie. Tandartsen die niet aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie moeten zich individueel bij een klachtencommissie aansluiten. De twee beroepsorganisaties voor tandartsen in Nederland zijn de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).